Zarząd

Zarząd Ku AZS ZUT na kadencję 2022/2024

 1. Prezes KU AZS ZUT Szczecin -Danuta Maciejewska – 503 351 073 – danuta.maciejewska@zut.edu.pl
 2. Sekretarz – Agnieszka Parol – 91 449 52 51 - agnieszka.parol@zut.edu.pl
 3. Osoba z ramienia Studium WF – Tomasz Fiłka – 606 464 865 – tomasz.filka@zut.edu.pl
 4. Konrad Polak - konrad_polak@zut.edu.pl - sekcja lekkiej atletyki - wiceprezes ds. organizacyjnych
 5. Jakub Bodys - bj48892@zut.eedu.pl - sekcja siatkówki
 6. Marta Janiszewska - jm49928@zut.edu.pl - sekcja siatkówki
 7. Agata Kareńska - agata_karenska@zut.edu.pl - sekcja lekkiej atletyki
 8. Wojciech Lewandowski - lw44670@zut.edu.pl - sekcja siatkówki
 9. Julia Miszczuk - mj50034@zut.edu.pl - przedstawicielka trójboistów
 10. Marcelina Niemiec - nm50315@zut.edu.pl - sekcja koszykówki
 11. Wiktoria Sygit - sw50070@zut.edu.pl - sekcja siatkówki