Legitymacje

Proces wyrobienia legitymacji AZS

Jak wyrobić legitymację AZS:

 

Legitymacje studenckie AZS można wyrabiać za pośrednictwem strony Akademickiego Związku Sportowego. Każdy członek AZS zobowiązany jest do:

 • zarejestrowania się w systemie
 • wyrobienia nowej legitymacji

  albo
 • przedłużenia ważności dotychczasowej legitymacji.

 

Informacje dotyczące wysokości składek ubezpieczeniowych

 • W bieżącym roku akademickim 2022/2023 wysokość opłacanej składki przy podstawowej kwocie ubezpieczenia (STANDARD) tj. 6 500 zł. wynosi:

  • 80 zł. dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie obowiązuje posiadanie potwierdzenia przynależności do sekcji od trenera,
  • 130 zł.  dla sympatyków,  oraz pracowników uczelni wyższych i studentów z innych uczelni chcących przynależeć do sekcji sportowych KU AZS ZUT

 • Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia na wyższe kwoty:

  • na kwotę 25 000 zł. należy zaznaczyć odpowiednią wysokość przy wypełnianiu ankiety w systemie. Opłata składki wyniesie wtedy 125 zł. dla członków sekcji i 170 zł. dla sympatyków
  • na kwotę 65 000 zł.  należy zaznaczyć odpowiednią wysokość przy wypełnianiu ankiety w systemie. Opłata składki – informacja w Biurze KU AZS ZUT

Zachęcamy wszystkich do zarejestrowania się w systemie. Więcej o legitymacjach AZS, szczegółach ubezpieczeń oraz korzyściach płynących z ich posiadania można znaleźć na stronie AZS.

Uwaga

Studenci udający się do Biura KU AZS ZUT w celu potwierdzenia osiągnięć sportowych do stypendium za miniony rok akademicki winni okazać aktualną legitymację AZS (na r.a. 2021/22). Osoby te mają pierwszeństwo w kolejce.