Regulaminy

Regulamin AZS

Poniżej dostępny do pobrania jest aktualny regulamin klubu AZS ZUT w Szczecinie

Regulamin (format:  docx, rozmiar:  15,06 KB)