Aktualności

XII Międzywydziałowe Mistrzostwa ZUT w Szachach 18.01.2023 13:37

1 lutego 2023 godz. 16:45
Tym razem nie masz chęci biegać ani pływać, a masz ochotę poćwiczyć zwoje mózgowe? Mamy coś dla Ciebie!

Zapraszamy ZUT-owców na turniej szachowy. W turnieju udział może wziąć każdy (studenci, doktoranci i pracownicy, bez względu na zajmowane stanowisko, wiek czy poziom gry w szachy).

Miejsce:

siedziba KU AZS ZUT, ul. Sikorskiego 31/32.

Zgłoszenia:

na sali gry bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju, tj. od godziny 16:45 do godz. 17: 00. Pracowniku zabierz dowód osobisty. Studencie, doktorancie - ważną legitymację studencką/doktorancką lub legitymację AZS.

Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne.

Informacje także w mediach społecznościowych.

Regulamin

Organizator: Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego ZUT w Szczecinie, sekcja szachowa

Cel imprezy:

Popularyzacja „królewskie gry” w środowisku akademickim. Nabór nowych członków do sekcji szachowej KU AZS ZUT. Turniej przygotowujący Drużynę Uczelni do udziału w Akademickich Mistrzostwach Polski 2021/2022, które odbędą się w dniach 10 – 12 marca 2023 r.

Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się w środę 01 lutego 2023 r. w siedzibie KU AZS ZUT przy ul. Sikorskiego 31/32 (obok klubu PINOKIO) w godzinach 16:45 - 20:30, przy czym:

  • 16:45 - 17:00 Zapisy uczestników
  • 17:05 Rozpoczęcie turnieju
  • 20:30 Zakończenie turnieju – wręczenie nagród

(godzina zakończenia turnieju może ulec zmianie ± 1h, w zależności od liczby uczestników i in.).

Uczestnictwo:
Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest przynależność do ZUT – udział wziąć mogą zarówno studenci oraz doktoranci ZUT, jak i pracownicy ZUT (bez względu na zajmowane stanowisko). Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane na sali gry bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju, tj. od godziny 16:45 do godz. 17:00. Przy zgłaszaniu należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz w przypadku studentów i doktorantów - ważną legitymację studencką/doktorancką lub legitymację AZS.

System rozgrywek:
Turniej przeprowadzony będzie w formule „open”, systemem szwajcarskim na dystansie 7-9 rund. Czas gry to P-10+3’ (każdy zawodnik dostaje 10 minut do namysłu i dodatkowo 3 sekund za każde wykonane posunięcia). Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego. Turniej będzie sędziował Arkadiusz Korbal – sędzia klasy I.

Punktacja:
Klasyfikacja indywidualna w turnieju według sumy zdobytych punktów (wygrana 1,0 pkt.; remis 0,5 pkt.; przegrana 0,0 pkt.). Przy jednakowej liczbie punktów kolejność ustala się w oparciu o kryteria:

  • Buhcholz bez skrajnych wyników,
  • Buhcholz pełny,

 Liczba zwycięstw,

Progress,

Wynik bezpośredniego pojedynku.

Klasyfikacja wydziałów – o kolejności decyduje suma uzyskanych punktów przez wszystkich zawodników reprezentujących dany wydział w rozgrywkach, którzy rozegrają wszystkie rundy.
Do klasyfikacji wydziałowej będą sumować się punkty zdobyte w grze oraz punkty za uczestnictwo. Wydział otrzymuje po jednym punkcie za każdego zawodnika, który rozegra wszystkie rundy.

Przy jednakowej liczbie zdobytych punktów kolejność ustala się w oparciu o kryteria:

Miejsce najlepszego zawodnika z danego wydziału w klasyfikacji indywidualnej,

Suma wygranych partii przez wszystkich zawodników.

Nagrody:

Klasyfikacja indywidualna – nagrody za pierwsze trzy miejsca