Zarząd

Zarząd AZS ZUT Szczecin na kadencję 2018/2020
1. Konrad Sosna – 669 293 373 – konrad-sosna@wp.pl – vce prezes ds. Organizacji
2. Rafał Miśkiewicz – 794 602 056 – rafalek.miskiewicz@gmail.com
3. Ada Hlebowicz – 731 534 314 – adahlebowicz@gmail.com
4. Mateusz Wieczorek – 607 257 794 – mateusz12w@gmail.com
5. Magdalena Tomaszewska – 518 749 240 – mmagdalenatomaszewska@gmail.com
6. Hubert Ułasiewicz – 530 374 604 – hubert.ulasiewicz@gmail.com
7. Michał Wojtków – 509 817 099 – wojtkow.michal@gmail.com
8. Filip Downarowicz – 517 778 614 – filip.downarowicz@hotmail.com –
9. Milena Wańkowska – 693 710 810 – milena@wankowski.pl – vce. Prezes ds. Sportu
10. Danuta Maciejewska – 503 351 073 – danuta07@wp.pl – Prezes KU AZS ZUT Szczecin
11. Grażyna Barańska – Romeyko – 609 452 752 – gromeyko@zut.edu.pl – Sekretarz
12. Tomasz Fiłka – 606 464 865 – tomasz.filka@zut.edu.pl – Osoba z ramienia Studium WF