Obóz narciarski Szczawnica 2013

Obóz narciarski
SZCZAWNICA

Studium Wychowania Fizycznego ZUT
Sekcja Narciarska KU AZS ZUT
organizuje obóz narciarski

17. II. 2013 – 23.II. 2013
(7 dni jazdy na nartach)

Koszty: Członek KU AZS ZUT 680 zł
Pozostali 750 zł
Cena obejmuje:
– noclegi,
– wyżywienie
– przejazd PKP(kuszetki) + BUS
– ubezpieczenie
– opiekę instruktora
Szkolenie sportowe –jazda na tyczkach
(slalom, slalom gigant) ,doskonalenie techniki jazdy.

Wpłaty przyjmowane będą do 04 stycznia 2013
w Sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZUT, tel. 91 449 52 51, hala sportowa przy ul. Tenisowej 33, w godz. 10.00 – 14.00.

Wyjazd 16 II 2013 sobota w godz. wieczornych.

Powrót 24 II 2013 niedziela w godz. porannych