POTWIERDZENIE OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH!

Studenci udający się do Biura KU AZS ZUT w celu potwierdzenia osiągnięć sportowych do stypendium za miniony rok akademicki wini okazać aktualną leg. AZS /na r.a. 2015/16/ lub na miejscu ją uaktualnić.

W/w mają pierwszeństwo w kolejce do Biura.

1137 days ago Możliwość komentowania POTWIERDZENIE OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH! została wyłączona